Pomiary hałasu to jeden z obowiązków pracodawcy!

Pomiary hałasu znacząco pomagają minimalizować skutki szkodliwego odziaływania hałasu, który wytwarzany jest przez różnego rodzaju sprzęty, instalacje, maszyny i inne źródła. W momencie kiedy poziom dźwięku osiąga dużą intensywność, dźwięk bez względu na to czy jest pożądany, czy niepożądany, może być szkodliwy dla słuchu, a także ma zły wpływ na nasze zdrowie psychiczne i fizyczne. 

Kto przeprowadza pomiary hałasu?

Do przeprowadzenia pomiaru wykorzystuje się dozymetr hałasu klasy dokładności co najmniej 2 lub sonometr, czyli inaczej miernik poziomu ciśnienia akustycznego. Umożliwia on przeprowadzanie pomiarów hałasu z dokładnością nawet do jednej setnej decybela. Taką usługę może wykonać akredytowane laboratorium badawcze, które posiada odpowiednie doświadczenie i sprzęt. Pomiary przeprowadza się zgodnie z dyrektywą unijną dotyczącą hałasu, stosownymi rozporządzeniami i normami sanitarnymi. 

Hałas jest jednym z czynników szkodliwych w zakładzie pracy, dlatego do obowiązków pracodawcy należy zadbanie o odpowiednie warunki pracy osób zatrudnionych w firmie. Aktualnie w środowisku pracy obowiązują trzy strategie pomiarowe: pomiary z podziałem na czynności, pomiary stanowiskowe oraz pomiary całodniowe. Monitorowanie poziomu hałasu ma także znaczący wpływ na działania związane z ochroną środowiska.

 

Udostępnij: