Nadchodząca rewolucja w mapowaniu katastralnym z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego

Sztuczna inteligencja została wykorzystana w wielu dziedzinach, takich jak astronomia, rolnictwo i medycyna. Jest również używany w dziedzinie geodezji do tworzenia lepszych map do mapowania katastralnego.

Mapowanie katastralne to proces tworzenia mapy odzwierciedlającej charakterystykę danego obszaru. Proces ten wymaga użycia sprzętu geodezyjnego i pracy ludzkiej. Uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja są wykorzystywane, aby uczynić ten proces bardziej wydajnym niż kiedykolwiek wcześniej.

Uczenie maszynowe zostało wykorzystane do analizy zdjęć lotniczych z dronów w celu stworzenia lepszych map do mapowania katastralnego. Sztuczna inteligencja została wykorzystana do analizy zdjęć satelitarnych z kosmosu w celu stworzenia lepszych map do mapowania katastralnego

Jakie są najlepsze praktyki dotyczące używania i przechowywania map katastralnych?

System informacji geograficznej (GIS) to narzędzie komputerowe, które pozwala użytkownikom analizować i wizualizować informacje o Ziemi. Mapa katastralna to mapa działek i obiektów danego kraju, które są wykorzystywane we własności nieruchomości.

Najlepsze praktyki przechowywania map katastralnych obejmują:

  • Unikanie fizycznego uszkodzenia mapy

  • Przechowywanie map w obszarze o niskiej wilgotności i wysokiej temperaturze

  • Przechowywanie map płasko na dobrze widocznej powierzchni

  • Unikanie przechowywania starych map obok nowych, aby nie zostały uszkodzone przez promienie UV

Udostępnij: