Badanie gruntu pod budowę

W jakim celu wykonuje się badanie gruntu pod budowę domu, gdy nie jest w wielu przypadkach wymagane przez przepisy? To przede wszystkim zapewnienie inwestorowi bezpieczeństwa, dającego pewność, że projektowany budynek może być wzniesiony w konkretnym miejscu. Nie chodzi bynajmniej o kwestie formalne, ale techniczne, czyli jakość i nośność gruntu, a także występowanie wód podziemnych.

Badanie gruntu pod budowę wykonywane jest przez geologów, którzy bazują w pierwszej kolejności na dostępnych dokumentach geologicznych, a następnie przeprowadzają badanie gruntu. W celu określenia jego klasyfikacji i nośności wykonywane są odwierty, a następnie ocenia się rodzaj gruntu, przygotowując na tę okoliczność operat geotechniczny.

Prawidłowo wykonane badanie gruntu pod budowę domu daje także odpowiedź na pytanie, czy w konkretnej lokalizacji występują wody podziemne, które mogłyby wpłynąć negatywnie na obiekt w przyszłości. To kwestia wyjątkowo istotna, gdyż pozwala uniknąć konsekwencji finansowych posadowienia domu w miejscu, a którym poziom wód podziemnych jest wysoki.

W takich sytuacjach niezbędne jest zastosowanie kosztownych rozwiązań konstrukcyjnych, które poważnie nadszarpną budżet przeznaczony na inwestycję. Badanie gruntu pod budowę domu jest często wymagane przez architektów projektujących nieruchomość, aby zyskać pewność, że tradycyjne rozwiązania w zakresie konstrukcji budynku będą w danym miejscu wystarczające. Warto więc zadbać, aby badanie gruntu pod budowę domu było wykonane już na etapie wyboru działki, dzięki czemu będziecie mogli bezpiecznie rozpocząć budowę wymarzonego domu.

Udostępnij: